Laborvezető:

Dr. Goda Róbert

Helye:

1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6. D épület földszint 008.

 
 

Mérőállások, mérésvezetők

  Légvezetési rendszer vizsgáló kamra: Dr. Goda Róbert
  Szabadsugár vizsgálatára alkalmas mérőállás: Dr. Goda Róbert, Both Balázs
  Légmennyiség mérése légcsatornában, beszabályozás: Dr. Goda Róbert, Both Balázs
  Ventilátor jelleggörbe felvétele: Dr. Herczeg Levente, Érces Norbert

A kutatómunka résztvevői

Dr. Magyar Tamás, Both Balázs, Czétány László, ezen kívül a tanszék hallgatói, demonstrátorai önálló feladat, TDK dolgozat, valamint szakdolgozat, diplomaterv készítése keretében.

 

Bemutatás

A Légtechnikai Laboratórium jelenlegi helyén 1977. év óta működik. Felújítására 1994-ben került sor, amikor jelentős anyagi ráfordítással és terület hozzácsatolással kibővült. Ebben a munkában jelentős segítséget nyújtottak a hazai és külföldi vállalkozások. Az építészeti munkák befejezését követően a Tanszék feszített ütemterv alapján felépítette a mérőállásokat, illetve üzembe helyezte a közben leszállított berendezéseket és műszereket. A Laboratóriumban 8 db állandó kutatói és hallgatói mérőállás, valamint 3db EN szabványnak megfelelő kalibrációs pad található. A mérőberendezéseket különböző szintű és kiépítettségű számítógép szolgálja ki.

 

A Légtechnikai Laboratórium kialakítása

A laboratórium alapvetően légtechnikai profillal született meg, de rendelkezik néhány hőfizikai paraméter mérésére alkalmas mérőállással is. A Légtechnikai Laboratórium a kor műszaki igényeinek megfelelően kialakított. A mérőállá-sok és azok műszerezettsége, valamint a mérési metodika megfelel az európai szabványokban (EN, ISO, IEC) foglalt előírásoknak, ajánlásoknak. Következésképpen a laboratóriumban végzett vizsgálatok kompatibilisek az EU országaiban folyó hasonló vizsgálatokkal.

 

A laboratórium mérőállásai

1. Légfüggöny vizsgáló automata mérőállás

 • vertikális, hideg-meleg levegőfüggönyök
 • a sebesség- és a léghőmérséklet eloszlása
 • elektronikus adatgyűjtés, vezérlés

2. Szabadsugár vizsgáló mérőállás

 • anemosztátokból horizontálisan kibocsátott légsugár viselkedése
 • légsugarak sebesség- és hőmérséklet eloszlásának mérése
 • elektronikus adatgyűjtés, vezérlés

3. A „Bernoulli-pad" mérőállás

 • légcsatorna-hálózat nyomásdiagramjának - mérés útján történő – felvétele

4. Légvezetési rendszer-vizsgáló mérőállás

 • belső terek légátöblítésének (LVR) és levegőminőségének vizsgálata
 • komfort- és diszkomfort tényezők mérése
 • huzathatás kockázatának vizsgálata
 • levegőminőség vizsgálatok
 • élőalanyos és műemberes mérések
 • teremáramlás vizualizációja
 • elektronikus adatgyűjtés, vezérlés

5. Klímaberendezés- és anemosztát vizsgáló mérőállás

 • klímaparaméterek mérése
 • különböző anemosztátok vizsgálata (sebesség- és hőmérsékletmező, stb.)
 • tartózkodási zóna jellemzőinek vizsgálata

6. Elárasztásos (LVR) mérőállás

 • zóna légátöblítésének (LVR) és levegőminőségének vizsgálata
 • komfort- és diszkomfort tényezők mérése
 • huzathatás kockázatának vizsgálata
 • levegőminőség vizsgálatok
 • élőalanyos és műemberes mérések
 • légáramlás vizualizációja

7. Réteges falszerkezet instacioner hőtechnikai viselkedését vizsgáló mérőállás

 • instacioner hőtechnikai vizsgálat

8. Falszerkezetek hőátbocsátását vizsgáló mérőállás

 • épületek falszerkezeteinek hőtechnikai vizsgálata
 • hőáram, felületi hőmérséklet-eloszlás mérése

 

Kutatási tevékenységek a Légtechnikai Laboratóriumban

Tervezők régi vágya teljesült akkor, amikor még a tervezés fázisában megtudhatjuk, a tartózkodási zónák légsebesség-, hőmérséklet-, és hőérzeti jellemzők térbeli eloszlását. Ez utóbbiak a helyiségbe tervezendő légvezetési rendszerek (röv.: LVR) függvényei. Tanszékünk ebbe, a nemzetközi kutatásba kapcsolódott be azzal, hogy vállalkozott a tartózkodási zónák méretezését elősegítő módszer kidolgozására.

•    Hasonlósági kritérium kidolgozása a LVR-ek kiválasztásához.

 • A kutatás célja az, hogy a helyiség légmozgására felírt Navier-Stokes egyenlet analitikus megoldása nélkül, az adott egyértelműségi feltételek mellett, speciális hasonlósági kritérium kidolgozása. Így egyszerű eszközökkel megállapítható a tervezés fázisában az, hogy mely épületben milyen légvezetési rendszer alkalmazható.

•    Különböző LVR-ek modellkísérletei.

 • A kutatás célja az említett speciális hasonlósági kritérium érték-intervallumának és érvényességi tartományának megállapítása, különféle LVR-ek alkalmazása esetén.
  • a.) Kísérletek az érintőleges LVR háromdimenziós légmodelljével.
  • b.) Kísérletek az elárasztásos LVR háromdimenziós légmodelljével.
  • c.) Kísérletek a kiszorításos LVR háromdimenziós légmodelljével.

•    Helyiségek tartózkodási zónájának numerikus szimulációja.

 • A zárt terekben kialakuló áramlások vizsgálata különböző numerikus modellezési mód-szerekkel és eljárásokkal.

 

Műszaki fejlesztéssel kapcsolatos témák a Légtechnikai laboratóriumban

 • Változó geometriájú légbefúvó szerkezet fejlesztése és méréses vizsgálata
 • Érintőleges légvezetési rendszer mikroklíma jellemzőinek és azok egymásra hatásának elemzése
 • Befúvó anemosztátok műszaki jellemzőinek bemérése prototípusoknál

 

A laboratóriumról képekben

Főmenü

Bejelentkezés

Fő támogatóink

Scroll to top