Laborvezető:

Dr. Poós Tibor

Épületgépész laborvezető:

Érces Norbert

Helye:

1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6. DCs épület, középső hajó

 
 

sir George Gabriel Stokes

Laborunk névadója, sir George Gabriel Stokes [http://en.wikipedia.org/wiki/Sir_George_Stokes,_1st_Baronet] (1819-1903) ír származású matematikus, 1849-től haláláig a Cambridge-i egyetem professzora. Széleskörű tevékenysége a matematikán kívül kiterjedt a fizika és kémia számos területére; eredményei az áramlástan tudományterületén meghatározóak. Nevét a Stokes-tétel alapján mindenki ismeri, aki valaha felsőfokú matematikát tanult; a Navier-Stokes egyenlet minden gépészmérnök hallgató tanulmányaihoz hozzátartozik. A laborunkban folyó mérések valamilyen módon mind összefüggésbe hozhatók tevékenységével, ezért a személye és munkássága iránti tiszteletből választottuk laborunk névadójául.

Sir George Gabriel Stokes

A Stokes Labor bemutatása

A Labor jelenlegi formájában 2013. februárjában került átadásra a D. Csarnok épület középső hajójában, a Gépészeti Eljárástechnika Tanszék egykori laborjának területén. A Labor magába foglalja az épületgépészeti szakterület gáz-, fűtéstechnikai és hidraulikai laboratóriumi funkcióit. Az oktatási és kutatási célú labor kialakítását számos ipari partnerünk támogatta. Közülük kiemelkedik a Grundfos, amelyik cég eszközök rendelkezésre bocsátásán kívül a labor átépítését és belsőépítészeti kialakítását is anyagi eszközökkel támogatta.

A labor képe a galériáról fényképezve
2. ábra. A labor képe a galériáról fényképezve

Oktatási célból a labor kialakítása olyan, hogy ott közvetlenül lehessen szemléltetni a különböző járatos épületgépészeti csőanyagok, szerelési és rögzítési technikák alkalmazását, valamint a különböző eljárástechnikai műveleteket. Szintén a kialakítás jellegzetessége, hogy egyidejűleg akár három hallgatói mérőcsoport folytathat egymás zavarása nélkül méréseket; miközben a mérési feladatok függvényében további kutatási célú mérések is folyhatnak párhuzamosan. Érdekesség, hogy a laboratóriumban megtalálható egy 5000 kg teherbírású híddaru, mellyel a nagyobb berendezések is mozgathatóak.

Mérési és hőellátási célú gázkazánok a galérián
3. ábra. Mérési és hőellátási célú gázkazánok a galérián

A labor felső, galériaszintjén helyezkednek el gáztechnikai célú mérések bemutatóeszközei, valamint a labor hőellátó rendszerét is szolgáló mérési célú gázkazánok. Ezen a szinten található a különböző csapadékvíz-elvezetési megoldások működését szemléltető demonstrációs mérőállás. A felső részen foglal helyet továbbá egy szakaszos rektifikáló oszlop is, melyen a hallgatók megismerkedhetnek az illékonyság különbségen alapuló szétválasztási művelettel. Az emeleten találhatók különböző szárító berendezések: konvekciós-, dob- és fluidizációs szárító is. A berendezéseken hallgatói mérések mellett tanszéki kutatás is folyik. A galérián lehetőség van kb. 16 fő számára projektoros előadások, bemutatók megtartására is. Különböző rendezvények esetén a létszám bővíthető.

A Grundfos előadása a Kutatók Éjszakája 2013-as rendezvényén
4. ábra. A Grundfos előadása a Kutatók Éjszakája 2013-as rendezvényén

A labor földszintjén helyezkednek el a szilárdtüzelésű kazánok, amelyek egyrészt kiszolgálhatják a labor hőellátó rendszerét, másrészt maguk is hallgatói mérések tárgyául szolgálnak. A hőellátó rendszer hőfogyasztói:

 • egy tisztán fűtési célú termoventilátor,
 • egy a HMV termelés különböző kialakításainak modellezését lehetővé tevő mérőállás hőcserélője,
 • a labor padlófűtési rendszere, amelynek kialakítása lehetővé teszi a különböző hidraulikai beszabályozási eszközök és módszerek bemutatását. A padlófűtési rendszer valójában két azonos kialakítású körre oszlik, amelyek közül az egyik munkaközege víz, a másiké víz-glykol keverék.
A HMV és hőcserélő mérőálláse
5. ábra. A HMV és hőcserélő mérőállás
Az egyik padlófűtési kör osztói
6. ábra. Az egyik padlófűtési kör osztói
A padlófűtési körök hőcserélői
7. ábra. A padlófűtési körök hőcserélői
A padlófűtési rendszer csőhálózatának szerelése
8. ábra. A padlófűtési rendszer csőhálózatának szerelése

A hőellátó rendszer központját egy osztó-gyűjtő rendszer képezi, amelyre az összes hőtermelő és fogyasztó csatlakozik. A rendszerhez több tároló is tartozik, amelyekkel egyrészt hőtermelőket és fogyasztókat lehet helyettesíteni, másrészt lehetővé teszik a különböző beépítésű tárolók viselkedésének modellezését és mérését. Az osztó-gyűjtő kialakítása lehetővé teszi különböző hidraulikai kapcsolások bemutatását és mérését.

Az osztó-gyűjtő rendszer
9. ábra. Az osztó-gyűjtő rendszer

A laborban található egy mérőállás nyomásfokozók és szennyvízátemelők működésének szemléltetésére. A nyomásfokozó szolgálja ki a galérián lévő csapadékvíz elvezető bemutató mérőrendszert.

A földszinten található továbbá egy 2015. őszén felújított csőkígyós és köpenyoldali fűtésű keverős autokláv, melyen keverési ellenállás tényező mérhető. A laboratóriumban 4 bar-os gőzvezeték lett kiépítve, mely biztosítja a szüksége fűtőgőzt a különböző mérések során. Erre a hálózatra a Spirax-Sarco támogatásával megépítésre került egy gőz- és kondenzrendszer, mely szemlélteti az iparban megtalálható berendezéseket és kapcsolásuk sorrendjét.

A főkapu mellett megtalálható egy külső fűtőterű bepárló készülék. A berendezést 2014. tavaszán a Gépészeti Eljárástechnika Szakosztály tagjai újították fel és telepítették jelenlegi helyére.

Külső fűtőterű bepárló
10. ábra. Külső fűtőterű bepárló

A földszinti laboratóriumban kapott helyet az ammónia abszorpciós készülék. A folyamat során vízben ammóniát lehet elnyeletni. A folyamat során a gáz koncentrációtartalmát egy gázelemző készülékkel határozható meg.

A Stokes Laborban folyó hallgatói mérések

 • Párhuzamos áramkörök hidraulikai beszabályozása
 • Falszerkezet hőátbocsátási tényezőjének mérése
 • Hőcserélő jellemzőinek mérése
 • Gázkazán tüzeléstechnikai paramétereinek meghatározása
 • Szilárd tüzelésű kazán tüzeléstechnikai paramétereinek meghatározása
 • Szivattyú fordulatszámszabályozása
 • Szabályozó szelep karakterisztikájának mérése
 • Szabályozott szakasz átviteli jellemzőinek mérése
 • Bepárló hőátbocsátási tényezőjének meghatározása
 • Keverési ellenállástényező meghatározása
 • Anyagátadási tényező meghatározása abszorpciónál
 • Szárítási jellemzők meghatározása

További hallgatói mérési lehetőségek a Stokes Laborban

 • Puffertároló töltése és kisütése
 • Használati melegvíz tároló működése soros és párhuzamos kapcsolásban
 • Hidraulikai szabályozókörök üzeme
 • Szabályozószelepek alul- és túlméretezésének hatása
 • Víz-glykol munkaközeg hatása a fűtési rendszer hőátviteli jellemzőire

A Stokes Laborban jelenleg zajló fejlesztések

 • Kutatói célú mérőállás kiépítése csővezetékek egyenértékű átmérőjének meghatározására
 • A hőellátó rendszer számítógépes felügyeletének kiépítése
 • A hőszivattyúk rákötése a hőellátó rendszerre
 • Hőcserélő szabályozása a primeroldali szivattyú fordulatszám-szabályozásával
 • Fázisváltó anyag alkalmazása rövid kiégési idővel üzemelő szilárdtüzelésű kazán hőjének tárolására

Főmenü

Bejelentkezés

Fő támogatóink

Scroll to top