Tárgykód: BMEGEÉPAG62
Követelmény vizsga
Tárgyfelelős: Dr. Kajtár László
Előadó: Dr. Kajtár László, Dr. Herczeg Levente
Gyakorlatvezető: Érces Norbert, Szabó János
Tantárgyi adatlap:

Ajánlott jegyzetek

 • Bánhidi László - Kajtár László : Komfortelmélet
  Műegyetemi Kiadó, ISBN 963 420 633 6, 436 p. (2000)
 • Bánhidi László - Kajtár László : Válogatott fejezetek a komfortelmélet témaköréből
  Akadémiai Kiadó, ISBN 978 963 454 073 1 (2017)
 • Épületgépészet a gyakorlatban
  Verlag Dashöfer Kiadó, ISBN: 963 9313 21 1 (2002-folyamatos kiadás)
 • Korszerű gyakorlati épületgépészet
  Verlag Dashöfer Kiadó, ISBN: 978 936 9313 74 3 (2010-folyamatos kiadás)
 • Épületgépészet 2000. I. Alapismeretek
  Épületgépészeti Kiadó
 • Recknagel - Sprenger - Schramek: Fűtés- és klímatechnika 2000. II. kötet
  Dialog Campus Kiadó

Házi feladat

Üzemlátogatás

Zárthelyi

 • ZH: 2018. május 8. 14:15, R108
 • pZH: 2018. május 23. (szerda) 12:15, MGFEA
 • p2ZH: 2018. május 29. (kedd) 9:15, MGFEA (jelentkezés Neptunon)

Tételsor

2017/18. II. (tavaszi) félév

 1. Klímatechnikai alapfogalmak (méretezési alapadatok: külső, belső).
 2. Komfortkövetelmények az MSZ CR 1752 szerint.
 3. A nedves levegő állapotjelzői, számításuk.
 4. A h-x diagramban a peremlépték, t = áll. és h = áll. vonalak a telítetlen mezőben.
 5. A h-x diagramban a φ = áll. vonalak helyzete és t = áll. vonalak a túltelített mezőben.
 6. Levegő keverése levegővel.
 7. Levegő keverése vízzel, valamint vízgőzzel.
 8. Zárt tér eredő hő- és nedvességterhelése télen.
 9. Zárt tér eredő hő- és nedvességterhelése nyáron (napléghőmérséklet).
 10. Az állapotváltozás irányjelzőjének és a szellőzőlevegő térfogatáramának meghatározása.
 11. A frisslevegő igény méretezése.
 12. A levegő fűtése.
 13. A levegő hűtése.
 14. A nedves hőcserélő, a nedves hőcsere jellegzetes esetei (hasonlósági számok).
 15. Frisslevegős levegőkezelő központ adiabatikus nedvesítéssel.
 16. Frisslevegős levegőkezelő központ gőzbeporlasztással.
 17. Előkeveréses levegőkezelő központ adiabatikus nedvesítéssel, visszakeverés az előfűtő előtt.
 18. Előkeveréses levegőkezelő központ adiabatikus nedvesítéssel, visszakeverés az előfűtő után.
 19. Utókeveréses levegőkezelő központ adiabatikus nedvesítéssel.
 20. Klímaközpontok fagyvédelme.
 21. SPLIT, MULTI SPLIT , VRF rendszerek.
 22. Zónás klímatechnikai rendszerek.
 23. Változó levegő térfogatáramú rendszerek.
 24. Klímakonvektorok, klímagerendák és hűtőmennyezetek.
 25. *Hővisszanyerők alkalmazása a klímatechnikában.
 26. *Hűtőköri kapcsolások. COP, EER, SCOP, SEER értelmezése.
 27. *Klímaközpont hideg- és melegenergia ellátása (kapcsolási rajz).

*A 2017/18. II. félév során nem kerül számonkérésre.


Eredmények

2017/18. II. (tavaszi) félév

Azonosító HF Üzemlátogatás ZH pZH p²ZH Aláírás Megajánlott jegy
Jelmagyarázat:
+ : igen / elfogadva,
: nem / megtagadva,
Ø : nem jelent meg.

Főmenü

Bejelentkezés

Fő támogatóink

Scroll to top