Tárgykód: BMEGEÉPMÉ33
Követelmény félévközi
Tárgyfelelős: Dr. Kajtár László
Előadó: Dr. Kajtár László
Gyakorlatvezető: Dr. Kassai Miklós, Szabó János
Tantárgyi adatlap:

Ajánlott jegyzet

Tananyagok

Tételsor

 1. Klímatechnikai rendszerek csoportosítása, VAV, VVS, VRV és SPLIT kifejezések értelmezése.
 2. Frisslevegős klímaközpont adiabatikus nedvesítéssel, átmeneti állapotok, működési karakterisztikák, harmatponti szabályozás.
 3. Frisslevegős klímaközpont gőzbeporlasztással, átmeneti állapotok, működési karakterisztikák, szabályozás.
 4. Előkeveréses klímaközpont, előfűtő a frisslevegő ágban, adiabatikus nedvesítéssel,átmeneti állapotok, működési karakterisztikák, szabályozás.
 5. Előkeveréses klímaközpont, előfűtő a frisslevegő ágban, gőzbeporlasztással, átmeneti állapotok, működési karakterisztikák, szabályozás.
 6. Utókeveréses klímaközpont adiabatikus nedvesítéssel, átmeneti állapotok, működési karakterisztikák, szabályozás.
 7. Levegőkezelő központ hideg és melegenergia ellátása, kapcsolási vázlat.
 8. Puffertároló beépítési módjai, méretezése, hűtő és fűtő kalorifer vízoldali kapcsolása.
 9. Hővisszanyerők fajtái, jellemzői, nagyhatékonyságú közvetítőközeges hővisszanyerés.
 10. Klimatizált terek felfűtése és hőntartása.
 11. Alapfűtés alkalmazása, előnyei.
 12. Zónás klímarendszerek.
 13. Ventilátoros klímakonvektorral üzemelő klímatechnikai rendszerek. Klímakonvektor vízoldali kapcsolódási lehetőségei.
 14. Indukciós klímakonvektorral üzemelő klímatechnikai rendszerek, a konvektor felépítése.
 15. Hűtőgerendával, mennyezethűtéssel üzemelő klímatechnikai rendszerek.
 16. Kétcsatornás klímarendszerek.
 17. Változó tömegáramú rendszerek kialakítása, egy- és kétcsatornás változó térfogatáramú rendszerek.
 18. Split és multisplit berendezések.
 19. Változó hűtőközeg térfogatáramú rendszerek.
 20. Számítógéptermek klimatizálása, megoldási módok.
 21. Klímatechnikai rendszerek-levegőkezelő központok energiafelhasználásának meghatározása valószinűség-elméleti módszerrel. (2016/17. I. félévben nem szerepel.)
 22. Tisztaterek klimatizálása.

Megjegyzés: piros tételek nem képezik a számonkérés anyagát a zárthelyin, önállóan tanulandó!

Zárthelyi

pZH: 2016. dec. 16. 11:15-12:45, D.126

Eredmények

pZH:

S25978 - megfelelt

Főmenü

Bejelentkezés

Fő támogatóink

Scroll to top