Tárgykód: BMEGEÉPMÉ11
Követelmény vizsga
Tárgyfelelős: Dr. Kajtár László
Előadó: Dr. Kajtár László, Dr. Bánhidi László, Dr. Herczeg Levente, Dr. Barna Edit, Dr. Szabó János
Gyakorlatvezető: Dr. Herczeg Levente, Dr. Szabó János, András-Tövissi Balázs
Tantárgyi adatlap:

Ajánlott jegyzet

Tananyagok

ZH felkészülési kérdéssor

2018/19. I. félév

 1. A hő- és közérzet fogalma és a befolyásoló tényezők.
 2. Az ember hőtermelése és hőleadási módjai.
 3. A metabolikus hő, mechanikai munka és hatásfoka, valamint Du Bois felület fogalma és összefüggései.
 4. Különböző tevékenységek metabolikus értékei, a mechanikai hatásfok, relatív sebesség.
 5. A ruházat szigetelőképessége.
 6. Az emberi test sugárzásos és konvekciós hőcseréjének meghatározási lehetőségei.
 7. A besugárzási tényező meghatározási lehetőségei az emberi test sugárzásos hőcseréje szempontjából.
 8. Mikroklímás mutatók (operatív hőmérséklet, eredő hőmérséklet, Kata-érték stb).
 9. Az emberi test hőegyensúlyának számítási lehetőségei.
 10. Komfort diagramok.
 11. A PMV és PPD értelmezése, meghatározási lehetőségei.
 12. Helyi diszkomfort tényezők, aszimmetrikus sugárzás és huzathatás.
 13. Levegőminőség alapfogalmak, szennyezőanyagfajták, gázkeverékek állapotegyenletei.
 14. Szennyezőanyag koncentráció változása időben állandó kibocsátású szennyezőanyag-forrás esetén.
 15. Szennyezőanyag koncentráció változása adott szennyezőanyag mennyiség bejutása esetén.
 16. Élettani és higiéniai alapok (Pettenkofer-szám, légzés, oxigén felvétel, szén-dioxid leadás, légzés frisslevegő igénye).
 17. Szagérzékelés mechanizmusa, Weber-Fechner törvény.
 18. Levegőminőség értelmezése Fanger elmélete alapján, levegőminőség komfortegyenlete.
 19. Levegőminőség szennyezőanyagok a komforttérben.
 20. Levegőminőség, frisslevegő igény méretezése (MSZ, MSZ CR 1752, DIN 1946).
 21. Kontaminációs fok, szellőztetés hatásossága.
 22. Levegőminőség mérése (Fanger-módszer).
 23. Külső levegő porszennyezettsége, porok tulajdonságai, Johannesburgi diagram.
 24. Diszperz rendszerek, szemcsézet eloszlásfüggvények (darabszám, RRB, BG).
 25. *Szűréselmélet alapfogalmai (elemi szál leválasztási foka, Knudsen-szám, Peclet-szám, Stokes-szám).
 26. *Egységnyi szűrőkeresztmetszet leválasztási foka.
 27. Leválasztási hatások szálas szűrőkben, tehetetlenségi hatás, MPP.
 28. *Szálas szűrők nyomásvesztesége, ellenállás modell.
 29. Szűrők műszaki paraméterei, szűrő osztályok (durva, finom, steril szűrők).
 30. Klímatechnikai szűrők alkalmazása, egy- és többfokozatú szűrés.
 31. Az akusztikai komfort alapfogalmai, a hang terjedése és érzékelése.
 32. Zárt tér akusztikai követelményrendszere és méretezése.
 33. A vizuális komfort elemei és kapcsolataik jellege.
 34. A vizuális diszkomfort elemek ismertetése, a káprázás csökkentése.

*A 2018/19. I. félévben nem képezi a számonkérés anyagát.

Zárthelyi

 • ZH: 2018. nov. 26. (hétfő) 9:15-11:00, Kf.83
 • pZH:

Eredmény

2018/19. I. félév

Azonosító Labor ZH pZH p²ZH Aláírás
915365898
1212175615
1214845443
1215673009
1216913542
1218610964
1218613792
1218615291
1218625725
1218626252
1218627723
1218628928
1218629838
1218678446
1218779578
1218779694
1219104581
1219263800
1219384626
1219556851
1219615627
1219887842
1219888798
1220073238
1223256987
1227754060
1230420709
1230420736
1230453451
1230565606
1231184151
1239568463
Jelmagyarázat:
+ : igen / elfogadva,
: nem / megtagadva,
Ø : nem jelent meg.

Főmenü

Bejelentkezés

Fő támogatóink

Scroll to top