Tárgykód: BMEGEÉPMÉ11
Követelmény vizsga
Tárgyfelelős: Dr. Kajtár László
Előadó: Dr. Kajtár László, Dr. Bánhidi László, Dr. Herczeg Levente
Gyakorlatvezető: Dr. Herczeg Levente, Szabó János, András Balázs
Tantárgyi adatlap:

Ajánlott jegyzet

Tananyagok

ZH felkészülési kérdéssor

2017/18. I. félév

 1. A hő- és közérzet fogalma és a befolyásoló tényezők.
 2. Az ember hőtermelése és hőleadási módjai.
 3. A metabolikus hő, mechanikai munka és hatásfoka, valamint Du Bois felület fogalma és összefüggései.
 4. Különböző tevékenységek metabolikus értékei, a mechanikai hatásfok, relatív sebesség.
 5. A ruházat szigetelőképessége.
 6. Az emberi test sugárzásos és konvekciós hőcseréjének meghatározási lehetőségei.
 7. A besugárzási tényező meghatározási lehetőségei az emberi test sugárzásos hőcseréje szempontjából.
 8. Mikroklímás mutatók (operatív hőmérséklet, eredő hőmérséklet, Kata-érték stb).
 9. Az emberi test hőegyensúlyának számítási lehetőségei.
 10. Komfort diagramok.
 11. A PMV és PPD értelmezése, meghatározási lehetőségei.
 12. Helyi diszkomfort tényezők, aszimmetrikus sugárzás és huzathatás.
 13. Levegőminőség alapfogalmak, szennyezőanyagfajták, gázkeverékek állapotegyenletei.
 14. Szennyezőanyag koncentráció változása időben állandó kibocsátású szennyezőanyag-forrás esetén.
 15. Szennyezőanyag koncentráció változása adott szennyezőanyag mennyiség bejutása esetén.
 16. Élettani és higiéniai alapok (Pettenkofer-szám, légzés, oxigén felvétel, szén-dioxid leadás, légzés frisslevegő igénye).
 17. Szagérzékelés mechanizmusa, Weber-Fechner törvény.
 18. Levegőminőség értelmezése Fanger elmélete alapján, levegőminőség komfortegyenlete.
 19. Levegőminőség szennyezőanyagok a komforttérben.
 20. Levegőminőség, frisslevegő igény méretezése (MSZ, MSZ CR 1752, DIN 1946).
 21. Kontaminációs fok, szellőztetés hatásossága.
 22. Levegőminőség mérése (Fanger-módszer).
 23. Külső levegő porszennyezettsége, porok tulajdonságai, Johannesburgi diagram.
 24. Diszperz rendszerek, szemcsézet eloszlásfüggvények (darabszám, RRB, BG).
 25. Szűréselmélet alapfogalmai (elemi szál leválasztási foka, Knudsen-szám, Peclet-szám, Stokes-szám).
 26. Egységnyi szűrőkeresztmetszet leválasztási foka.
 27. Leválasztási hatások szálas szűrőkben, tehetetlenségi hatás, MPP.
 28. *Szálas szűrők nyomásvesztesége, ellenállás modell.
 29. Szűrők műszaki paraméterei, szűrő osztályok (durva, finom, steril szűrők).
 30. Klímatechnikai szűrők alkalmazása, egy- és többfokozatú szűrés.
 31. Az akusztikai komfort alapfogalmai, a hang terjedése és érzékelése.
 32. Zárt tér akusztikai követelményrendszere és méretezése.
 33. A vizuális komfort elemei és kapcsolataik jellege.
 34. A vizuális diszkomfort elemek ismertetése, a káprázás csökkentése.

*A 2017/18. I. félévben nem képezi a számonkérés anyagát.

Zárthelyi

 • pZH: 2017. dec. 12. (kedd) 10:15-12:00, D.126

Eredmény

2017/18. I. félév

Neptun kód Labor ZH pZH p²ZH Aláírás

Jelmagyarázat:
+ : igen / elfogadva,
– : nem / megtagadva,
Ø : nem jelent meg.

Főmenü

Bejelentkezés

Fő támogatóink

Scroll to top